Tecnología para los negocios - Indicadors Mediambientals, una ferramenta de gestió ambiental
|CÁMARA VALENCIA|

Indicadors Mediambientals, una ferramenta de gestió ambiental

Els indicadors mediambientals són, en conseqüència, un important instrument per a constatar una reducció contínua de la contaminació (Avaluació del Comportament Mediambiental), així com per a la comunicació amb grups externs interessats en el tema.

L’Avaluació del Comportament Mediambiental (ECM) és un procés de gestió interna i una font d’informació ordenada, sistemàtica i dissenyada per a proporcionar a la direcció informació fidedigna i contrastada contínuament, de manera que li permeta conéixer si el comportament mediambiental s’ajusta al que es disposa en el sistema de gestió mediambiental implantat o, en cas de no disposar-ne, poder conéixer el grau de compliment de la legislació mediambiental o altres requisits que l’empresa s’haguera marcat.

Rellena el formulario


He leído y acepto condiciones legales y suscripción al boletín quincenal