Tecnología para los negocios - La millora contínua cap a una empresa més sostenible | CÁMARA VALENCIA

La millora contínua cap a una empresa més sostenible | CÁMARA VALENCIA

Podem contemplar diverses metodologies per a la millora contínua, com a Cicle universal de millora PDCA, Metodologia Lean per a millora de processos amb focus en eliminació d’activitats que no aporten valor, Sis Sigma amb la metodologia DMAIC i Millora global de l’organització prenent com a referència el Model EFQM 2020 i les metodologies REDER associades. En esta guia s’analitzen les tres primeres.

Rellena el formulario


He leído y acepto condiciones legales y suscripción al boletín quincenal