Tecnología para los negocios - Sostenibilitat i RSC en la imatge internacional de l’empresa espanyola
|CÁMARA VALENCIA|

Sostenibilitat i RSC en la imatge internacional de l’empresa espanyola

La marca constituïx un dels majors actius de l’empresa. A vegades, és l’actiu més valuós d’una companyia, i pot arribar a representar la major part del seu valor.
Ara bé, què ocorre quan l’empresa s’internacionalitza? Li aporta el mateix valor en els mercats exteriors que en el seu mercat d’origen? Continua representant el mateix actiu per a la companyia?

Rellena el formulario


He leído y acepto condiciones legales y suscripción al boletín quincenal